Om foreningen PDF Skriv utKambo Båtforening ligger like nord for Moss i Kambobukta. Foreningen ble stiftet i 1950 og er 100 % medlemseiet. Båthavnen har utviklet seg til å bli en moderne småbåthavn med ca. 100 båtplasser, og anlegget er anlagt for det meste gjennom dugnader, og vi har de siste årene bygget nytt klubbhus og nytt garasjeanlegg.

Vi har også gode vinteropplagsmuligheter for våre medlemmer. Vår båthavn er en småbåthavn og har en begrensning på 3,5 meter bryggebredde. Opptak og utsett av båter skjer med ny og moderne truck, samt slipp for båtvogner. Klubbhuset vårt er også egnet for utleie til mindre arrangementer og er godt utstyrt med moderne kjøkken som kan takle både møter og selskaper. Huset har også handicaptoalett.

Kambo Båtforening har som formål å skaffe sine medlemmer båtplass og vinteropplag. Videre skal foreningen arbeide for å fremme interessen for båtsport og friluftsliv, og på beste måte ivareta medlemmenes interesse.

All kontakt med medlemmer foregår gjennom  Spond.no og i Havneweb.


> Historikk
> Lover
> Havnereglement
> Klubbhusreglement
> Styret
> Bli medlem
> Prisliste